Informacije o globalnim računima

Jump to navigation Jump to search

Ovo sučelje se može rabiti za administraciju globalnih računa.

Vidi informacije o računu