Prijeđi na sadržaj

Istospolni brak

Izvor: Wikicitat
(Preusmjereno s Brak i istospolnost)


Vjenčani istospolni parovi napuštaju gradsku vijećnicu grada Seattlea.

Istospolni brak je brak između dviju osoba istoga spola. Zakonsko rješenje istospolnih brakova tema je prijepora u mnogim državama. Zagovornici istospolnog braka nazivaju ozakonjenje te vrste braka "bračnom ravnopravnošću", dok protivnici smatraju da je sam pojam "oksimoron".

[uredi]
 • "Istospolni parovi traže pod Ustavom ista zakonska prava kao i parovi osoba različitog spola, te bi uskraćivanje tih prava bilo podcjenjivanje njihovih izbora i umanjivanje njihove ljudskosti."
U izvorniku na engleskom jeziku: "Under the Constitution, same-sex couples seek in marriage the same legal treatment as opposite-sex couples, and it would disparage their choices and diminish their personhood to deny them this right."


 • "Istospolni brak ne postoji, to je samo brak."
  • Love Won
U izvorniku na engleskom jeziku: "There’s no such thing as gay marriage, now it’s just marriage."


 • "Moje normalno je moje normalno, stoga sam se uvijek osjećala voljeno i sretno. Imala sam sreću što su moje mame dio veće, podržavajuće lezbijske zajednice, pa sam poznavala i drugu djecu koja imaju dvije mame, ali sam poznavala i djecu koja su imala mamu i tatu."
  • Weymouth Large, kćer lezbijskog para[2]
U izvorniku na engleskom jeziku: "My normal is my normal, so I’ve never felt anything but loved and happy. I was fortunate in that my mums were part of a wider, supportive lesbian community, so I knew other kids who had two mums, but I also knew other kids had a mum and dad at home."


 • "Jednakost. Apsolutno. To je ono što nas određuje. To je što nas čini divnima. Ako to smeta vašoj religiji, neka to vaš bog sredi na kraju, ali to smo mi. Jednaki smo."
U izvorniku na engleskom jeziku: "Equality. Absolutely. That’s what defines us. It’s what makes us great. If it doesn’t sit well with your religion, let your God sort it out in the end, but that’s us. We’re equal."


 • "Problem istospolnog braka mi je vrlo drag. Ili kako ga ja volim nazivati: brakom. Znate, jer sam ručala danas, nisam "istospolno ručala". Parkirala sam svoj auto; nisam ga "istospolno parkirala"."
U izvorniku na engleskom jeziku: "It's very dear to me, the issue of gay marriage. Or as I like to call it: marriage. You know, because I had lunch this afternoon, not “gay lunch”. I parked my car; I didn't “gay park” it."


 • "Istina je, ideja da je istospolni brak štetan braku je začuđujuća jer ti se ljudi samo žele ženiti. Ako želite obraniti brak od nečega, obranite ga od razvoda."
  • Cokie Roberts
U izvorniku na engleskom jeziku: "The truth is, the notion that gay marriage is harmful to marriage, is sort of mind-boggling, because these are people trying to get married. But it seems to me, if you want to defend marriage against something, defend it against divorce."


 • "Ne sakrivajte se iza Ustava ili Biblije. Ako ste protiv istospolnog braka, budite iskreni, obucite majicu sa crvenim 'H' i recite: 'Ja sam homofob!'"
  • Henry Rollins
U izvorniku na engleskom jeziku: "Don't hide behind the Constitution or the Bible. If you're against gay marriage, just be honest, put a scarlet 'H' on your shirt, and say, 'I am a homophobe!'"


 • "Branitelji braka / Branjenje institucije od ljudi koji se žele vjenčati"
  • Roy Zimmerman[5]
U izvorniku na engleskom jeziku: "Defenders of marriage / Defending the institution against people who wanna get married"


 • "Zbog toga što brak jača obitelji i tako povoljno utječe na razvoj djece, ne smijemo djeci uskraćivati priliku da se njihovi roditelji vjenčaju. Putevi k roditeljstvu koji uključuju potpomognutu oplodnju, posvajanje i udomljavanje trebaju biti fokusirani na kompetentnost roditelja, a ne na njihovu spolnu orijentaciju."
  • Ellen C. Perrin, Benjamin S. Siegel[6]
U izvorniku na engleskom jeziku: "Because marriage strengthens families and, in so doing, benefits children’s development, children should not be deprived of the opportunity for their parents to be married. Paths to parenthood that include assisted reproductive techniques, adoption, and foster parenting should focus on competency of the parents rather than their sexual orientation."


 • "Ovo istraživanje formira neosporiv znanstveni koncenzus, temeljen na više od tri desetljeća istraživanja, da istospolni roditelji ne štete djeci."
  • Columbia Law School[7]
U izvorniku na engleskom jeziku: "Taken together, this research forms an overwhelming scholarly consensus, based on over three decades of peer-reviewed research, that having a gay or lesbian parent does not harm children."


 • "Ako kažete da je brak zajednica istospolnih zajednica uništavate značenje braka. Svi znaju to. Zato nam nameću ideju braka koji nije brak, odnosno uništava ga. Apsurdno je da sile u društvu koje žele uništiti brak i obitelj uvijek su mislili da je brak „bez veze“, jer su promiskuitetni. Brojke pokazuju da homoseksualne osobe koje čine tri posto populacije, samo njih dva posto ulaze u civilne brakove. Ova kulturna bitka na zemlji je nevjerojatna."[8][9]


 • "Bilo da je homoseksualnost izabrana ili urođena, bilo da je gej-brak legaliziran ili ne, teško je biti čudan. To uzima danak na mentalnom zdravlju, čini težim pronalaženje prijatelja, ometa profesionalni rast, a ponekad vodi niz sklisku stazu traženja lijeka u obliku alkohola, droge, kocke, antisocijalnog ponašanja i neodgovornog seksa. Djeca istospolnih parova imaju težak put pred sobom. Ja to znam, jer sam ondje bio."


 • "Biti queer znači pomicati granice seksa (spola) i obitelji, te tako transformirati i samu bit društva. ... Moramo uvijek imati oči uprte ka cilju... radikalno mijenjanje društvenih pogleda na stvarnost."
U izvorniku na engleskom jeziku: "Being queer means pushing the parameters of sex and family, and in the process, transforming the very fabric of society. ... We must keep our eyes on the goal ... of radically reordering society’s views of reality."


 • "Borba za homoseksualni brak načelno uključuje laganje o tome što namjeravamo učiniti s brakom kad ga konačno dobijemo - budući da lažemo da se ta institucija neće mijenjati, a to jest laž. Institucija braka će se mijenjati i treba se mijenjati. Ponavljam, držim kako ne bi trebala ni postojati."
U izvorniku na engleskom jeziku: "... fighting for gay marriage generally involves lying about what we are going to do with marriage when we get there—because we lie that the institution of marriage is not going to change, and that is a lie. The institution of marriage is going to change, and it should change. And again, I don’t think it should exist." (Pannel discussion at the Sydney Writers Festival)


 • "Brak ne bi smio biti cilj; morao bi biti izbor. Jedan od mnogih dostupnih koje društvo priznaje kao valjane. Ali nije. Sada, što se društva tiče, ili ste u braku ili još niste. I dok god je tih propisa, naše slobode i dalje propadaju."
U izvorniku na engleskom jeziku: "Marriage should not be a goal; it should be a choice. One choice available out of many recognized as valid by society. But it isn’t. Not yet. Right now, as far as society is concerned, you are married or you are not yet married. And as that notion becomes further codified our freedom to make other choices steadily erodes." (Objection to a Wedding)


 • "Časopis JAMA Pediatrics u ponedjeljak je objavio istraživanje koje je pokazalo da se broj pokušaja samoubojstva među srednjoškolcima smanjuje u državama u kojima je istospolni brak legalan."
  • Novinarka AJ Willingham za CNN o znanstvenom istraživanju objavljenom u Časopisu Američkog medicinskog saveza za pedijatriju (JAMA Pediatrics)[14]
U izvorniku na engleskom jeziku: "The journal JAMA Pediatrics published a study on Monday that showed the number of suicide attempts among high school students decreased in states where same-sex marriage was legal."


 • „Da su dvije žene koje su me odgojile bile u legalnom braku kakav predviđa novi zakon, podnio bih tužbu pred francuskom državom i pred Europskim sudom za ljudska prava jer mi je uskraćeno moje temeljno pravo na majku i oca.”
  • Dr. Jean-Dominique Bunel, stručnjak za humanitarno pravo, odgojen od strane lezbijskog para, u intervjuu dnevnom listu Le Figaro[15]


 • "Vjerujemo da Zakon o životnom partnerstvu nikoga ne vrijeđa. To je jedan ljudski zakon, zakon koji uključuje, a ne isključuje."


 • "Dakle, sljedeći korak nije da još dalje proširimo ionako usku definiciju braka, nego da posve ukinemo lažnu razliku između obitelji u braku i drugih jednako vrijednih ali nepriznatih partnerstava."
  • Sally Kohn, politička komentatorica, popularna kolumnistica; u članku Prijedlog 8: Riješimo se braka! [17]
U izvorniku na engleskom jeziku: "But perhaps the next step isn’t to, once again, expand the otherwise narrow definition of marriage but to altogether abolish the false distinction between married families and other equally valid but unrecognized partnerships." (Prop 8: Let’s Get Rid of Marriage Instead!)


 • "Gay pokret, priznavali to ili ne, nije pokret građanskih prava, pa niti spolnog oslobođenja, nego moralna revolucija, usmjerena na izmjenu pogleda na homoseksualnost."
U izvorniku na engleskom jeziku: "The gay movement, whether we acknowledge it or not, is not a civil rights movement, not even a sexual liberation movement, but a moral revolution aimed at changing people's view of homosexuality." (Chicago Free Press)


 • "I u konačnici, mi pozivamo na uništenje bitnosti braka i obitelji kao temeljne jedinice..."
  • Ryan Conrad, aktivist, urednik Queer Critiques of Gay Marriage and Don’t Ask to Fight Their Wars; u članku Not the marrying kind [18]
U izvorniku na engleskom jeziku: "And after all, we are advocating the destruction of the centrality of marriage and the nuclear family unit,... ." (Not the marrying kind)


 • "...predstavlja demokratski kompromis, stvara uvjete koji će istospolnim zajednicama na raspolaganje staviti sve instrumente koje su im neophodni da zajednički uspješno grade svoje obiteljske živote temeljene na osjećajima intimne emocionalne privrženosti i međusobnog povjerenja, a da istovremeno izražava poštovanje prema trenutnoj privrženosti onih naših sugrađana i sugrađanki tradicionalnosti vezanoj uz instituciju braka."
 • „Jer svako dijete treba imati mamu i tatu da bi se uopće rodilo, mislim da ne smijemo promijeniti zakon koji kaže da djeca trebaju mamu i tatu. ... moram vam postaviti ovo pitanje: kojeg od ova dva roditelja ne trebam? Svoju mamu ili svojega tatu? Pitat ću vas ponovno: koji od ova dva roditelja mi nije potreban? Mama ili tata? Nadam se da ćete uvidjeti kako svako dijete treba i mamu i tatu. Molim vas da ne mijenjate naš zakon i brak kako biste rekli da je istina drugačija.”
  • Grace Evans, jedanaestogodišnja djevojčica; u govoru pred odborom skupštine Minnesote, SAD [20]


 • "Kompromis može biti borba za istospolni brak i njegove povlastice, ali nakon što se to ostvari, potrebno je potpuno redefinirati instituciju braka i zahtjevati ne pravo na brak nego uklanjanje i radikalnu promjenu ove zastarjele institucije. Legalizacija istospolnog braka je prilika cjelokupne transformacije definicije obitelji u američkoj kulturi."
  • Michelangelo Signorile, prvotno u časopisu OUT magazine, br. prosinac/siječanj 1994.; autor ponovio misao u članku Kako smo došli na Vrhovni sud [21]
U izvorniku na engleskom jeziku: "A middle ground might be to fight for same-sex marriage and its benefits and then, once granted, redefine the institution of marriage completely, to demand the right to marry not as a way of adhering to society’s moral codes but rather to debunk a myth and radically alter an archaic institution. [Legalizing "same-sex marriage"] is also a chance to wholly transform the definition of family in American culture." (How We Got to the Supreme Court)


 • LGBT zajednica koja govori u medijima ne govori i u moje ime. Kao društvo ne bismo trebali podržavati homoseksualni brak. On nije prirodan. Moramo podržavati ono što je najbolje za dijete. Siguran sam da nitko ne može zanijekati da je najbolje za dijete da ima majku i oca.“


 • "Mi zagovaramo jednakopravnost pred zakonom. To znači jednakopravnost osoba, a ne jednakost među skupinama."


 • "Mnogi homoseksualci ne shvaćaju da je blagoslov to što su odgojeni u tradicionalnim kućanstvima. Moj obiteljski život nije bio tradicionalan ni konvencionalan. Patio sam zbog toga na načine koje sociolog teško može klasificirati."


 • "Moramo ciljati na dokidanje obitelji, tako da seksistički, muški supremacijski sistem ne može više u njoj rasti i razvijati se."
U izvorniku na engleskom jeziku: "We must aim at the abolition of the family, so that the sexist, male supremacist system can no longer be nurtured there." (Manifesto)


 • "Napuštanje braka kao opcije omogućit će brži put ka napretku, jer samo smrt braka može dovesti do potpune jednakosti."
U izvorniku na engleskom jeziku: "Opting out of marriage altogether will provide a quicker path to progress, as only the death of marriage can bring about the dawn of equality for all." (Death of marriage the path to equality)


 • "Ne bojte se! Odluka na referendumu je obvezujuća. Panika u redovima Zorana Milanovića i njegovih boljševika raste. Pokušavaju dezinformiranjem i lažima zbuniti građane, odvratiti ljude od izlaska na referendum. Odluka koja bude donesena na referendumu o promjeni Ustava je po naravi stvari ustavna odluka. Definitivna. Ako je riječ o promjeni Ustava, koja je valjano donesena na referendumu, onda ta promjena Ustava u dijelu i izričaju koji je izglasan na referendumu stupa na snagu nakon objave potvrde da je referendum održan pod pretpostavkama koje propisuje Ustav." ~ Krešimir Miletić, 27. svibnja 2013.[26]


 • „Ne osuđujmo nikoga i svakoga poštujmo. Ali, nemojmo prihvatiti državu čijim će jedinim ciljem biti ispuniti želje neke društvene grupe, bez obzira koliko iskrene bile, koje štete onim najslabijima i cijelom društvu”


 • „Ni najbogatiji i najuspješniji istospolni par i dalje ne može pružiti djetetu nešto što mu mogu pružiti i oni najsiromašniji supružnici s najvećim poteškoćama: mamu i tatu.” ~
U izvorniku na engleskom jeziku: "The richest and most successful same-sex couple still cannot provide a child something that the poorest and most struggling spouses can provide: a mom and a dad."


 • „Nisam patio u djetinjstvu zbog tabua homoseksualnosti, nego zbog ideje homoroditeljstva. ... Patio sam od nedostatka očinske figure i to svakodnevno. Bio mi je potreban neki muževan karakter i uzor koji bi bio protutežom odnosu koji je moja majka imala sa svojom ljubavnicom. Tog nedostatka bio sam svjestan od malih nogu. Odsustvo oca za mene je bilo bolno iskustvo, osjećao sam ga kao psihičku amputaciju.”
  • Dr. Jean-Dominique Bunel, stručnjak za humanitarno pravo, odgojen od strane lezbijskog para, u intervjuu dnevnom listu Le Figaro[15]


 • "Njegujem uspomenu na svoju mamu, ali ne biram riječi kad treba govoriti o tome kako je teško bilo odrastati u homoseksualnoj zajednici. Studije koje istražuju tu problematiku ispitivale su djecu koja još uvijek žive sa svojim homoseksualnim roditeljima, tako da djeca nisu bila slobodna govoriti jer se, kao i sva djeca, vode sinovskom odanošću, osjećajem krivnje, ili straha od gubitka džeparca. Zato što pokušavam govoriti iskreno, doslovno me već desetljećima gaze."[10]


 • “Postoji rizik da će se proširenjem koncepta braka i na istospolne parove radikalno promijeniti značenje braka. ... Naše protivljenje istospolnim brakovima ne temelji se na predrasudama ili na diskriminaciji.”
  • Katolički biskupi Engleske i Walesa u pismu parlamentarcima[29] • "Pravo pitanje nije treba li dopustiti gay brak, nego je li nam brak uopće više potreban?"
  • David Vakalis, istraživač asistent (znanstveni novak), magistrant na studiju politologije na Sveučilištu Monash; u članku Bračna prava? [30]
U izvorniku na engleskom jeziku: "The real question that should be debated is not whether gay marriage should be allowed, but rather, is marriage really something we need anymore?" (Marriage Rights?)


 • "Pretpostavljam da djeca odgojena od istospolnih parova, naravno, žele više znati o homoseksualnosti i s njom eksperimentirati, iako nisu čista od privlačnosti prema suprotnom spolu. Stoga će vjerojatnije upasti u kategoriju biseksualnosti, kao što sam ja upao."


 • „Riječ je o društvu gdje svatko hoće da mu vlada, čak i znanost, ispunjavaju njihove prohtjeve, pa i na štetu drugih i cijeloga društva.”
  • Jean-Marc Veyron la Croix, deklarirani homoseksualac, načelnik općine Chasselas u Francuskoj, u govoru pred departmanom kritizirajući prijedlog zakona o „braku za sve”[27] • „Štoviše, razvod ne zamjenjuje oca s drugom ženom, s čime se uvodi još veća emocionalna nestabilnost za dijete u takvoj situaciji. Svi psihijatri trebali bi shvatiti da dijete ne ovisi o ocu na isti način na koji ovisi o majci, te da je idealna situacija za dijete da se roditelji nadopunjuju u odgoju na komplementaran način. ... Jasno mi je da puno ljudi koje su odgojili gay parovi ne mogu o tome progovoriti otvoreno, lakše im je šutjeti o toj traumi.”
  • Dr. Jean-Dominique Bunel, stručnjak za humanitarno pravo, odgojen od strane lezbijskog para, u intervjuu dnevnom listu Le Figaro[15]


 • „Tvrde kako djeca odrasla u takvim zajednicama imaju potpuno jednaku budućnost kao i druga, iako nema niti jednog ozbiljnog istraživanja koje bi potvrdilo tu tezu. Djeci iz istospolnih brakova zadaju se pitanja i onda se na temelju njihovih odgovora zaključuje kako je sve u redu. Zar će dijete pred mikrofonom govoriti protiv osobe koja je odgaja, koja je voli i koju ono voli? Zar joj može prigovoriti jer je morala odrastati bez biološkog oca ili majke kada je još daleko od godina kada će moći imati pravi pogled na svoje djetinjstvo? Ja sam posljedice svog djetinjstva razumio tek u tridesetim godinama svojeg života, kao i ostali ljudi. Država mora predlagati i promovirati u odgoju djeteta prije svega ono što se pokazalo kao najbolje – različitost koja postoji u vezi muškarca i žene.”


 • “U Francuskoj, brak nije ustanovljen da bi štitio ljubav dvoje ljudi, već je osmišljen na osobit način kako bi pružio djeci obitelj. Najiscrpnije do sad provedeno istraživanje pokazuje da dijete ima problema ako je odgajano u homoseksualnoj zajednici.”


 • „U ime borbe protiv nejednakosti i diskriminacije djeci osporavamo to sveto, tisućama godina staro pravo. Dakle, dva prava su u sukobu – ono homoseksualnih osoba na dijete i pravo djeteta na majku i oca. Međunarodne konvencije o pravima djeteta tu ne ostavljaju nikakvih dvojbi. Kako se kaže u tim konvencijama, vlade moraju prvenstveno voditi računa o interesima djeteta. A ovdje je jasno koji su to interesi.”
  • Dr. Jean-Dominique Bunel, stručnjak za humanitarno pravo, odgojen od strane lezbijskog para, u intervjuu dnevnom listu Le Figaro[15]


U izvorniku na engleskom jeziku: "Marriage is the proverbial burning building. Instead of pounding on the door to be let in... queers should be stoking the flames!" (National Conference on Organized Resistance)


 • "Zar ne bi smrt braka kao institucije o kojoj brine država, uključujući [brak] za heteroseksualce, bila najbolje rješenje? Rasparajmo matičnu knjigu vjenčanih; ukinimo razliku u očima institucija između građana u braku i izvan njega."
  • Alex Gabriel u članku Gay marriage has its queer critics, too na Politics.co.uk [33]
U izvorniku na engleskom jeziku: "Wouldn't marriage's death as a state institution, including for straight people, be the best solution? ...Scrap the civil register; make no distinction in the state's eyes between married and unmarried citizens." (Politics.co.uk)


 • „Zašto definirati? Zato što, jako su nas iznenadili, zgrozila su nas događanja u Francuskoj. Zgrozile su nas one slike, na ulicama gdje ljudi izražavaju svoja mišljenja, pri čemu ih vlada potpuno ignorira. Zakon obiteljski u Hrvatskoj jasno kaže da je brak životna zajednica žene i muškarca. Mi želimo da to uđe i u Ustav. Tako da zakonodavac ni u kojem trenutku, bilo ova vlada, bilo koja druga, ne bi imao nedoumica oko toga što društvo u Hrvatskoj o tome misli. Da ne bi onda ispalo: 'Mi nismo razumjeli... da vi mislite o braku drugačije.' Prema tome, mi koristimo pravne mehanizme, demokratske mehanizme.”


Izvori

[uredi]
 1. Washington Post Robert Barnes: "Supreme Court rules gay couples nationwide have a right to marry", 26. lipnja 2015. (preuzeto 4. lipnja 2017.)
 2. Herald Sun Erin Delahunty: "What it’s really like growing up with same-sex parents", 10. lipnja 2016. (preuzeto 4. lipnja 2017.)
 3. Breitbart: "Brad Pitt on Same-Sex Marriage: It's What Defines Us", 27. studenog 2012. (pristupljeno 4. lipnja 2017.)
 4. Huffington Post Robyn Harper: "When I Get Married, Will It Be a ‘Gay Marriage’?", 6. lipnja 2012. (preuzeto 4. lipnja 2017.)
 5. YouTube: ""Defenders of Marriage" by Roy Zimmerman", 25. veljače 2007. (pristupljeno 4. lipnja 2017.)
 6. Američka akademija pedijatrije Ellen C. Perrin, Benjamin S. Siegel: "Promoting the Well-Being of Children Whose Parents Are Gay or Lesbian", ožujak 2013. (pristupljeno 4. lipnja 2017.)
 7. Columbia Law School: "What does the scholarly research say about the wellbeing of children with gay or lesbian parents?", srpanj 2013. (preuzeto 4. lipnja 2017.)
 8. Biti u vezi - Laudato.hr Gabriele Kuby: „Gender mainstreaming“ prijeti uništenju obitelji
 9. Zdravstveni (pre)odgoj Gabriele Kuby: U tijeku je antropološka revolucija
 10. 10,0 10,1 10,2 10,3 10,4 Odrasti s dvije mame
 11. Journal
 12. Same-Sex Marriage Won't Be Enough
 13. Objection to a Wedding
 14. CNN AJ Willingham: "Same-sex marriage laws might decrease teen suicide attempt rates, says study", 22. veljače 2017. (pristupljeno 15. lipnja 2017.)
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 Francuski pravnik: Odgojile su me lezbijke i zbog toga patim i danas
 16. Večernji.hr Tatjana Liskaj: "Premijer Milanović: Vjerujemo da Zakon o životnom partnerstvu nikoga ne vrijeđa!", 24. lipnja 2014. (pristupljeno 15. lipnja 2017.)
 17. Prop 8: Let’s Get Rid of Marriage Instead!
 18. Not the marrying kind
 19. Ministarstvo uprave Republike Hrvatske: "Životno partnerstvo" (pristupljeno 15. lipnja 2017.)
 20. Koji roditelj mi nije potreban: mama ili tata?
 21. How We Got to the Supreme Court
 22. 22,0 22,1 Francuski homoseksualci prosvjedovali protiv istospolnih brakova
 23. Interview with Xavier Bongibault, head of gay group opposed to gay marriage
 24. Gay Liberation Front: Manifesto
 25. Death of marriage the path to equality
 26. Izdvojena objava 507993359255495
 27. 27,0 27,1 27,2 27,3 Poznati francuski gay: Ako i želim dijete, to ne znači da imam pravo oduzeti mu majku
 28. LifeSiteNews.com Not all children raised by gay parents support gay marriage: I should know, I’m one of them
 29. Engleski biskupi: Naše protivljenje istospolnim brakovima ne temelji se na predrasudama ili na diskriminaciji
 30. Marriage Rights?
 31. French homosexuals demonstrate against same-sex ‘marriage’
 32. Against Equality, queer challenges to the politics of inclusion
 33. Gay marriage has its queer critics, too
 34. (VIDEO) YouTube: Govornica - U ime obitelji, 16:22


Vidi još

[uredi]

Vanjske poveznice

[uredi]
Logotip Wikipedije
Logotip Wikipedije
Članak Istospolni brak postoji u Wikipediji, slobodnoj općoj enciklopediji.