Prijeđi na sadržaj

Adolf Hitler

Izvor: Wikicitat
Adolf Hitler

Adolf Hitler, poglavar Trećeg Reicha u Drugom svjetskom ratu.


  • Moramo stati na kraj ideji da je dio prava svakog građana da kaže što želi.
  • Bio mi je odvratan rasni konglomerat, što ga je pokazivao glavni carski grad, odurna cijela ta mješavina naroda: Čeha, Poljaka, Mađara, Rusina, Srba i Hrvata, itd., a među svima kao vječna bakterija čovječanstva - Židov i opet Židov.
  • Što je manja odgovornost vođe, tim će više rasti broj onih koji će se i u najbjednijoj mjeri osjetiti osobno pozvanima, svoje besmrtne snage staviti na raspolaganje naciji.
  • Ako više nema snage za borbu za vlastito zdravlje, završava se i pravo na život u ovom svijetu borbe. Taj svijet pripada samo snažnim "cjelinama", a ne slabim "polovičnjacima".
  • Tko želi biti kukavički rob ne smije i ne može imati nikakvu čast, jer bi ona inače u najkraćem vremenu podlegla općem prijeziru.
  • "Tko, naposljetku, govori danas o istrebljenju Jermena?" (august 1939.)
  • "Ni u jednom domu zastupnika, ni u jednom senatu nema mjesta glasanju. To su institucije za rad, a ne mašine za glasanje. Pojedini član ima savjetodavni glas, ali nikad odlučujući. Odlučujući glas imaju samo odgovorni predsjednici."