Prijeđi na sadržaj

Ivan Merz

Izvor: Wikicitat
Vitraj s likom Ivana Merza

Ivan Merz (1896. - 1928.), hrvatski katolički blaženik i vjernik laik.

Naveden izvor[uredi]

 • Jučer navečer bio sam na Kristalini (na zabavi). Bilo je dosta veselo, no kad sam se vratio, sjetio sam se da je korizma, te da se ne smiju pohađati zabave. Treba priznavati duhovni autoritet, jer bez autoriteta nema sloge.
  • (Dnevnik, 2. ožujka 1914)
 • Neki dan sam zavjetovao Blaženoj Djevici čistoću sve do ženidbe. Možda će ta trajati i do smrti. (Banja Luka, 12. prosinca 1915.)
 • Znadeš da me je život na sveučilištu u Beču, onda rat, studij i napokon Lurd, potpuno uvjerio o istinitosti katoličke vjere i da se zato cijeli moj život kreće oko Krista Gospodina.
  • (Pismo majci sa studija iz Pariza, 1921.)

Nenaveden izvor[uredi]

 • Apsolutno je zadovoljstvo samo u Bogu.
 • Bračna je ljubav slika, slutnja, priprava za neograničenu ljubav Božju.
 • Božanska dobrota je ono vječno žensko što prosjajuje kroz žensko biće i pobuđuje te na jaču ljubav k Bogu
 • Bog hoće da vodi ljude pomoću ljudi.
 • Boga nikada zaboraviti! Neprestano težiti za sjedinjenjem s njime.
 • Čovjek u braku dolazi do uvjerenja da se potpuna, nerazdruživa ljubav ne može postići na ovoj zemlji i da će ljudsko srce tek zadovoljiti nerazdruživa ljubav u vječnom sjedinjenju s Bogom.
 • Čovjek, koji ne ljubi neumrlu dušu svoga brata, ne može biti pravi rodoljub. Jer što koristi čovjeku, ako ima sve blago ovoga svijeta, a duša mu je u smrtnom grijehu?
 • Dan što ga čovjek posveti drugome nije nipošto gubitak već dobitak. Dani u kojima ne učinimo ništa za druge, već samo za se, to su izgubljeni dani.
 • Djevojka je odraz Božjeg savršenstva, koja je tebi namijenjena da te dopunjujući diže. No, da ti zaista bude potpuna pomoć, treba da si međusobno sve donesete u brak i da ništa ne ispijete prije, jer će inače uzmanjkati u gorkim danima.
 • Evanđelje je misterij, čarobna knjiga, jer koliko god ga puta čitali, uvijek nam se čini da čitamo novu knjigu.
 • Euharistija napunja dušu rasvjetom koja je svjetlija od dana, koja je pretvara u duševno zadovoljstvo, koja smiruje u osjećanju nečega nepoznatog i neizmjernog.
 • Gdje je nama ljudima Bog prisutniji negoli u presvetoj Euharistiji?!
 • Gdje nema Tebe, Bože, tamo nema ni veselja.
 • Imati Milost na zemlji, a slavu na Nebu, jest cilj svih ljudskih nastojanja.
 • Iskreno govoreći, ja se ne bojim smrti, ta tamo gore je ono pravo carstvo.
 • Kada vam bude u životu teško i kada vas snađu nevolje, uzmite Gospinu krunicu i ona će vas utješiti i dati vam snage da sve mirno snosite s potpunim predanjem u Volju Božju.
 • Katolici su dužni pred Bogom voljeti svoju domovinu i raditi bolje nego itko drugi za procvat domovine. Najvažnije za svakoga rodoljuba jest da nastoji da duša njegova i duša njegove braće ne bude u smrtnom grijehu.
 • Katolicizam se neće širiti u nas ako ne bude bilo Radnika, Molitelja i Patnika.
 • Krist je došao na svijet da posveti svu prirodu, svakoga čovjeka i svaku narodnost.
 • Molimo se Mariji bez prestanka da puni svete radosti jednom preminemo u njezinu nježnom zagrljaju i na Srcu Isusovu.
 • Lako je teoretizirati o kršćanstvu i ushićivati se za Gospodina Boga, kad On od nas ništa ne traži, ali biti praktičnim katolikom mora biti moja svrha.
 • Pričest je izvor života.
 • Prvi put sam vidio svijetlo-modri Atlanski ocean, čiji su se valovi žurili, pjeneći se i natječući. Taj neprestani život, to kretanje neizmjernosti, kao da je slika Duha Svetoga, koji je neprestani, vječni, neizmjerni i lijepi život.
 • Pokloniti sve i žarko ljubiti bližnjega, koliko li veselja ima u svemu tome! A strah nestane sam od sebe.
 • Posve jasno i realno zapažam kako Gospod vodi sve pojedinosti našega života i rada.
 • Srce Isusovo, Tebi posvećujem svoj život: ako je na Tvoju slavu da trpim i tako dođem k Tebi, neka bude Tvoja volja.
 • Što god radili, sva djela moraju ići za tim da se u svijetu čini što manje grijeha i što više zaslužnih djela.
 • Najveća stvar, koja postoji na svijetu jest sv. Crkva; najveća stvar u Crkvi jest Misa, a u Misi pretvorba.
 • Napasti navale užasno, no molitva me diže. U svetinji nad svetinjama u srcu mom, nepokolebiva je vjera.
 • Naš duh teži za savršenim, velikim Duhom. U molitvi se s Njim razgovara i On mu tako čudnovato fino odgovara da čovjek misli te diše zrak visina.
 • Ne zaboravimo na Kristovu neizmjernu ljubav i posvetimo veću pažnju maloj bijeloj Hostijici, koja osamljena na nas čeka u studenim crkvicama.
 • Ni najmanji bacil ne miče se bez prisutnosti i djelatnosti Gospodnje.
 • Nova generacija mora biti zdrava, vesela, lijepa. Ono što je ružno posljedica je grijeha. Zato se treba čovjek svladavati i njegovanje zdravlja i ljepote smatrati kao sredstvo da sebe svlada i da ojača volju!
 • Poniznost, molitva, duhovno štivo, vježba volje u dobru, ispovijed, pričest – jesu samo pomoćna sredstva koja napokon dovode do jednog cilja: uvesti Boga u našu dušu. Tek tada će biti ispunjena ona neizmjerna praznina koja je u našoj duši i koju može ispuniti samo neizmjerni Bog.
 • Religija je bez molitve mrtva.
 • Svijet živi za se, kao da se nije dogodilo to čudo čudesa - Euharistija.
 • Tako je čarobna ljepota katoličkih ceremonija - razumije se mi ovdje uvijek mislimo na točno izvedene, kao što to čine kontemplativni redovi, benediktinci, kartuzijanci, trapisti, donekle franjevci i drugi - da čovjek koji je jednom osjetio njezine čari, osjeća u duši čežnju da ostavi sve i sav svoj život provede u liturgijskim molitvama, pjevajući dan i noć bez prestanka hvalospjeve Presvetomu Trojstvu.
 • Težit ću za svetošću, za ujedinjenjem s Gospodinom Bogom i molit ću ga da mi dade otporne snage u životnoj borbi i energije u stvaranju.
 • Težnja ljudske duše odviše je duboka, a da bi je zemaljska ljubav mogla trajno zadovoljiti.
 • Treba krvave borbe da se ne potone u običnomu svijetu.
 • Učiniti djelo ljubavi čovjeku koji trpi temelj je svakog duševnoga života.
 • Upotrijebimo sve naše energije da spasimo svoje duše i što više duša naših bližnjih.
 • Uvjeren sam da sve ima svoju svrhu, ovaj rad i moje male patnje. Kroz bol čovjek sve vidi drugačije i dublje razumije gorku riječ: život.

Citati o osobi[uredi]

 • Ivan Merz ima mnogo toga reći danas našim mladima, našim sjemeništarcima, našim bogoslovima, našim redovnicima i redovnicama, nama svećenicima i biskupima.
 • Zovite ga pobožnim, čistim savjesnim, apostolskim, orlovskim, anđeoskim, svetim, – ja ću ga uvijek zvati katoličkim čovjekom… On je bio čisti i savršeni katolik – katolik s Papom i za Papu; katolik kojemu u duši žive sve svete knjige, svi crkveni oci, koncili, dogme, enciklike… Zašto nam je Bog kao pojavu poslao katoličkog čovjeka, svjetovnjaka dr. Merza? Da nam pokaže, kako se živi katolički, da korigira i usavrši naš katolicizam, da smisao našeg apostolata bude Crkva, a cilj našega rada nebo, u kojem se moli za naš katolicizam: Homo catholicus.
  • Dušan Žanko, Homo catholicus, Orlovska Misao, Zagreb, 1928., br. 8, str. 97.[1]

Izvori[uredi]

 1. 1,0 1,1 Proslava 100. godišnjice rođenja ivanmerz.hr. Postulatura bl. Ivana Merza