Prijeđi na sadržaj

Ljudska prava

Izvor: Wikicitat
Deklaracija o pravima čovjeka i građanina.

Ljudska prava se odnose na pravnu, filozofsku i političku ideju prema kojoj svako ljudsko biće samim činom rođenja, bez obzira na svoj spol, porijeklo ili državljanstvo, stiče određena neotuđiva prava.

Naveden izvor[uredi]

  • "Može biti da različita prava imaju različite osnove. Ako priznajemo mnoge vrste vrijednosti i ako ne prihvaćamo da te mnoge vrste vrijednosti mogu biti svedene na jednu vrijednost, može biti da različite vrste prava izviru iz različitih vrsta vrijednosti. Na posljetku, pravo na život, na slobodu izražavanja, na pošteno suđenje i na društvenu zaštitu su prava na veoma različite stvari. Ako ljudi imaju pravo na sve te veoma različite vrste stvari, mogli bi ih imati iz veoma različitih vrsta razloga." ~ Peter Jones, Prava
  • "Sloboda nije mišljenje, to je ljudsko pravo." ~ Giannina Braschi
  • "Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedno prema drugome postupati u duhu bratstva." ~ Opća deklaracija o pravima čovjeka
  • "Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki." ~ Ustav Republike Hrvatske, čl. 14
  • "Tradicionalna politička svrha prirodnih ili ljudskih ili temeljnih prava bila je da kaže onima koji vrše političku vlast što mogu, a što ne mogu činiti." ~ Peter Jones, Prava

Vanjske poveznice[uredi]