Prijeđi na sadržaj

Lav Tolstoj

Izvor: Wikicitat
Lav Tolstoj (1905)
"Ljubav je život. Sve što razumijem, ja razumijem samo zato što volim"
"Vrijeme je da prestanemo čekati iznenadne darove života, sami treba da stvaramo život"
"Samo su dva izvora ljudskih poroka: lijenost i praznovjerje, i samo su dva dobročinitelja: rad i um"
"Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa ni najodvratnijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života"
"Znanje je alat, a ne cilj"

Lav Nikolajevič Tolstoj (Jasnaja Poljana, pokrajina Tula, 28. kolovoza 1828. - Astapov 7. studenog 1910.), ruski književnik i mislilac te jedan od najvećih svjetskih romanopisaca.


Ana Karenjina[uredi]

 • "Pretvaranje bilo u čemu može prevariti najumnijega, najpronicavijega čovjeka; ali najograničenije dijete prepoznaje ga, ma kako se vješto to pretvaranje skrivalo, i odvraća se od njega."

Krug čitanja[uredi]

 • "Misao o blizini smrti razvrstava sve naše postupke po stupnjevima njihove prave važnosti. Onaj tko je osuđen na neodgodivu kaznu neće se brinuti o poboljšanju, čuvanju svojeg položaja ni o stvaranju vlastitog ugleda, ni o pobjedi svog naroda nad drugima, ni o otkriću novog planeta i sl., nego će se u minuti pred smrt truditi da utješi ogorčenog, podignut će starca koji je pao, previti ranu, popraviti igračku djetetu..."
 • "Čovjek je slobodan samo kad živi u istini."
 • "Da bi se istina čula mora biti izgovorena dobronamjerno. Ne prenosi se drugome nešto pametno i dobro ako nije rečeno iz srca."
 • "Znakovi istine su uvijek krotki, mirni i jednostavni."
 • "U novcu, u samom novcu, u njegovom posjedovanju, ima nečeg nemoralnog."
 • "Bogati dobrotvori na vide da su dobro koje su učinili siromahu često oteli iz ruke još siromašnijih."
 • "Strah od smrti neprirođen je razumnom čovjeku. Strah od smrti u čovjeka je spoznaja grijeha."
 • "Ne živi onaj koji se boji smrti." ~ /Seime/
 • "Što je čovjek više spojio svoju volju s Božjom voljom, on je postojaniji u svojim postupcima."
 • "Radnik dobro obavlja svoj posao, samo ako shvati svoj položaj. Učenje Isusovo vlada čovjekom samo kad čovjek jasno pojmi da njegov život nije njegov nego pripada onome tko mu ga je dao i da cilj života nije u njemu, nego u volji onoga koji mu ga je dao. Tako treba shvaćati život i tako ga graditi."
 • "Griješimo prema drugim ljudima i griješimo prema sebi. Griješimo prema drugima, jer ne cijenimo duh Božji u drugom čovjeku. Griješimo prema sebi, jer ne cijenimo duh Božji u sebi."
 • "Bog je ljudima poslao hranu, a vrag kuhare."
 • "Uzak je put poštenog života. Ali može ga se lako pronaći. Pronalazimo ga lako kao što pronalazimo put od dasaka koji prolazi kroz močvaru. Kada bismo sišli s njega na ovu ili drugu stranu, pali bismo u močvaru bezumlja i zla. Razuman čovjek, pokliznuvši se u močvaru, odmah se popne na daske. Bezuman, pak čovjek sve dublje i duble gaca po močvari i sve mu je teže i teže izaći iz nje."
 • "Ne treba čitati knjige koje zanimaju javno mišljenje ili proizvode buku. Treba, jednostavno govoreći, ispljunuti sva ta izdanja čija će prva godina postojanja biti i posljednja njihova godina. Loših knjiga nikada ne pročitaš premalo, a dobrih nikada ne uspiješ pročitati previše. Loše knjige su moralni otrov koji zatupljuje um." ~ /Schopenhauer/
 • "Bogatstva smrde kao stajski gnoj kad je u kući; kad je pak razbacan – prihranjuje zemlju. Kako mora biti veliko pomanjkanje moralnih osjećaja u čovjeku koji se u kršćanskom društvu među tisućama siromašnih hvali svojim bogatstvom."
 • "Misli su kao gosti. Mi ne odgovaramo za njihov prvi posjet. Ali, hoće li nas ponovno posjetiti i koliko često će nas posjećivati, ovisi samo o tome kako ih primamo."
 • "Svaka misao, bez obzira na to od koga je potekla, podliježe prosudbi, i svaka misao, bez obzira na to od koga je potekla, zaslužuje pozornost."
 • "Da bi bio moćan, treba biti kao voda. Nema li pregrada – ona teče; postoji li brana – ona stane; probije li se brana – ona opet poteče; u četvrtastoj posudi je četvrtasta; u okrugloj – okrugla. Zato jer je tako popustljiva, ona je potrebnija od svega i snažnija od svega." ~ /prema Lao Tseu/
 • "Uvijek budi nezadovoljan onim što jesi, želiš li biti nešto drugo od onoga što jesi, jer na onome na čemu se zaustaviš i ostat ćeš." ~ /Sveti Aurelije Augustin/
 • "Naviku nikad ne valja držati uspjehom, pa čak ni naviku da se čini dobra djela. Zahvaljujući navici, dobro prestaje biti vrlina. Dobro je samo ono što se dobiva naporom." ~ /Kant/
 • "U teškoj duševnoj situaciji ne treba se predavati, ne treba se povjeravati nikome osim Bogu. Valja šutjeti i trpjeti. Inače će ta nesreća prijeći na drugoga i tjerati ga u nesreću, a u tebi bi pregorjela i pomogla da se uzvisiš i malo približiš savršenstvu."
 • "Oholost na početku tako iznenadi ljude da ostaju zbunjeni i oholu čovjeku počinju davati upravo ono značenje koje on sam sebi daje, ali zbunjenost prolazi, a ohol čovjek ubrzo postaje smiješan."
 • "Nema očitije štete za čovjeka brzih umnih sposobnosti od iskušenja oštroumne osude i ismijavanja bližnjih."
 • "Ne skrivaj po tamnim kutovima sramna sjećanja na svoje grijehe, nego, naprotiv, potrudi se da uvijek budu spremna da bi se njima mogao poslužiti kad sudiš drugima."
 • "Onaj tko se osvećuje ne zacjeljuje svoje rane. Rane bi zacijelile kad to ne bi činio." ~ /Bacon/
 • "Najmanje jednostavni ljudi su oni koji se žele pokazati jednostavnima. Izmišljena jednostavnost je najveća i najneugodnija neprirodnost."
 • "Neumjerenost u jelu ne drži se grijehom samo zato jer ne čini osjetnu štetu drugima. Ali postoje grijesi protiv čovjekove spoznaje o vlastitu dostojanstvu. Neumjerenost u jelu je jedan od takvih grijeha."
 • "Proždrljivac nije u stanju boriti se s lijenošću. Proždrljivcu i lijenčini još je teže boriti se sa spolnom pohotom. Zbog toga, prema svim učenjima, borba s pohotom i proždrljivošću počinje postom."
 • "Sjedimo li u barci koja se kreće i gledamo nekakav predmet u barci, nećemo primijetiti da se krećemo. Gledamo li nešto izvan barke, nešto što se ne miče, recimo obalu, odmah primjećujemo da se krećemo. Tako je i životu. Kad svi ljudi žive onako kako ne treba, to nitko ne primjećuje, ali neka se samo jedan čovjek urazumi i počne živjeti prema Božjoj volji, odmah će postati očito kako loše postupaju ostali. I zato ga ostali progone." ~ /Pascal/
 • "Uzak put koji vodi u život malo njih nalazi. To je zato što većina ide širokim putem, onim kojim idu svi. A pravi put je – uzak, samo za jednog čovjeka. Da bi ga našao, ne treba ići s masom, nego za usamljenim ljudima: Buddhom, Konfucijem, Sokratom, Isusom, koji su sami za sebe i za sve nas, jedan za drugim krčili istu usku cestu." ~ /prema L. Malory/
 • "Ima ljudi koji tek što čuju mudar savjet, odmah počinju savjetovati drugima. Oni čine isto što i bolestan želudac koji izbacuje hranu prije nego je probavi. Nemoj oponašati takve ljude. Najprije dobro probavi u sebi ono što si čuo i ne izbacuj to iz sebe prije vremena, jer će inače iz tebe izaći zlo koje nikome ne može služiti kao hrana." ~ /Epiktet/

Naveden izvor[uredi]

 • "Ljubav je život. Sve što razumijem, ja razumijem samo zato što volim."
 • "Samo su dva izvora ljudskih poroka: lijenost i praznovjerje, i samo su dva dobročinitelja: rad i um."
  • Rat i mir (1864. - 1869.)
 • "Sve sretne obitelji nalik su jedna na drugu, svaka nesretna, nesretna je na svoj način."
  • Ana Karenjina (1873. - 1877.)
 • "Umjetnost koja ima za cilj da zabavlja bogatu klasu ne samo da je nalik na prostituciju, nego i nije ništa drugo već prostitucija."
  • Kalendar mudrosti (1908.)
 • "Znanje je tek onda znanje kad je stečeno naporom vlastite misli, a ne pamćenjem."
  • Kalendar mudrosti (1908.)

Nenaveden izvor[uredi]

 • "Daj više odmora jeziku nego rukama."
 • "Dobrota odolijeva svemu, a sama je neodoljiva."
 • "Govori samo o onome što ti je jasno, inače šuti."
 • "Ima ljudi koji tek što čuju mudar savjet, odmah počinju savjetovati drugima. Oni čine isto što i bolestan želudac koji izbacuje hranu prije nego je probavi. Nemoj oponašati takve ljude. Najprije dobro probavi u sebi ono što si čuo i ne izbacuj to iz sebe prije vremena, jer će inače iz tebe izaći zlo koje nikome ne može služiti kao hrana."
 • "Lična sreća nije moguća izvan društva, kao što život biljke nije moguć ako je istrgnuta iz zemlje i bačena na besplodni pijesak."
 • "Ljudi se dijele u dvije vrste: jedni prvo misle, a zatim govore i rade, drugi prvo govore i rade, a tek zatim misle."
 • "Ljudi su često ponosni na čistoću svoje savjesti samo zato što imaju kratku pamet."
 • "Najbolji znak istine je jednostavnost i jasnoća, laž je uvijek zamršena, nakinđurena i rječita."
 • "Ne treba se stidjeti nikakvog posla, pa ni najodvratnijeg; treba se stidjeti samo besposlenog života."
 • "Ne vjerujte riječima ni svojima, ni tuđima; vjerujte samo djelima i svojima i tuđima."
 • "Nikad ne slušajte one koji loše govore o drugima, a dobro o vama."
 • "Nitko ne može znati sve, a sramotno je i štetno pretvarati se da znaš nešto što ne znaš."
 • "Novac je novi oblik ropstva, i razlikuje se od starog jednostavnom činjenicom da je bezličan – nema ljudskih odnosa između gospodara i roba."
 • "Prava naslada nije u tome da nađeš istinu, već da je tražiš."
 • "Prava snaga čovjeka nije u nagonima već u nepokolebljivoj, spokojnoj težnji prema dobru koje čovjek određuje u mislima, izražava u riječima i sprovodi u djelima."
 • "Prestani govoriti onoga trenutka kad primjetiš da se sam uzrujavaš ili da to čini onaj kome govoriš."
 • "Razum me nije ničemu naučio; sve što znam dalo mi je, otkrilo mi je srce."
 • "Sedam puta prevrni jezik prije nego što počneš da govoriš."
 • "Svi razmišljaju da promijene svijet, ali nitko ne misli da promijeni sebe."
 • "Svrha je objeda ishrana, a svrha braka – obitelj."
 • "U šahu, kao u životu, primjećujemo svoje greške tek kada se drugi njima okoriste."
 • "U trenutku neodlučnosti djeluj brzo i nastoj učiniti prvi korak, makar bio i suvišan."
 • "Uzrok mnogih nesreća leži na dnu vinske čaše."
 • "Većina muškaraca traži od žena vrline kojih se oni sami ne pridržavaju."
 • "Velika umjetnička djela samo su zato velika što su dostupna i razumljiva svima."
 • "Vrijeme je da prestanemo čekati iznenadne darove života, sami treba da stvaramo život."
 • "Zadovoljstva bogataša stvaraju se suzama siromaha."
 • "Zloba ljudska uvijek polazi od nemoći."
 • "Znanje je alat, a ne cilj."

Vanjske poveznice[uredi]

Logotip Wikipedije
Logotip Wikipedije
Članak Lav Tolstoj postoji u Wikipediji, slobodnoj općoj enciklopediji.
Logotip Wikizvora
Logotip Wikizvora
U Wikizvoru postoji izvorni tekst na temu: Lav Tolstoj.