Latinske izreke

Izvor: Wikicitat
Jump to navigation Jump to search

Ova stranica sadrži prijevod najviše korištenih latinskih izreka.

Kazalo: A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L Lj M N Nj O P R S Š T U V Z ŽQ W X Y0-9

A[uredi]

 • Ab assuetis non fit passio. – Čovjeka ne uzbuđuje ono što je često.
 • Ab Iove principium. – Početak je od Jupitera (tj. počnimo od najvažnijeg).
 • Ab ovo. – Od jajeta. - prenes. : Od početka. ~ Horacije
 • Abusus abusum invocat. - Jedna greška vuče drugu za sobom.
 • Abyssus abyssum invocat. – Ponor izaziva ponor (tj. jedan grijeh izaziva drugi).
 • Acta, non verba. - Djela, ne riječi.
 • Acti labores iucundi. - Dovršeni su poslovi ugodni.
 • Accipere quam facere praestat iniuriam. - Nepravdu osjetit je bolje nego nepravdu stvoriti. ~ Ciceron, Tusculanae disputationes (Razgovori u Tusculumu)
 • Actio est reactio. - Djelovanje je (jednako) protudjelovanje.
 • Ad kalendas Graecas. - Na grčke kalende. - "

to znači nikad"

 • Alea iacta est! - Kocka je bačena! ~ Gaj Julije Cezar pri prelasku rijeke Rubikona
 • Ama et fac, quod vis. - Voli i radi što želiš. ~ Augustin
 • Amicus certus in re incerta cernitur. - Pravog prijatelja prepoznaješ u nesretnoj situaciji. (Prijatelji se u ratu poznaju)
 • Amor vincit omnia. - Ljubav sve pobjeđuje.
 • Animus meminisse horret. - Duša se ježi i na pomisao.
 • Ars gratia artis. - Umjetnost radi umjetnosti.
 • Audaces fortuna iuvat. - Odvažnima sreća pomaže.
 • Aurora Musis amica. - Zora je prijateljica muzama. (Umni posao najbolje je raditi ujutro)
 • Ave cæsar! Morituri te salutant! - Ave, Cezare! Pozdravljaju te oni koji će umrijeti!; Uobičajeni pozdrav gladijatora caru prije borbe
 • Ad acta. - Među spise; U koš
 • Ad tempus vitae. - Doživotno.
 • Alpha et omega. - Početak i svršetak.
 • Anno domini. - Godine Gospodnje. (genitiv jednine, ne množina)
 • Ante Christum natum. - Prije rođenja Krista.
 • Audi, vide, tace si vis vivere in pace. - Slušaj, gledaj, šuti, ako želiš živjeti u miru.
 • Ad bestias. - Pred zvijeri.
 • Ad astra. - Ka zvijezdama u visine.
 • Amor clavicula magnae vitae est - Ljubav je mali ključ u velik život."
 • Accipe vitam offers - Uzmi sve što ti život pruža.
 • Ars longa vita brevs. - Umjetnost je duga, život kratak.
 • Aquila non capit muscas. - Orao ne lovi muhe.

B[uredi]

 • Beata vita perfecta sapientia efficitur. - Blaženi se život ostvaruje savršenom mudrošću.
 • Beati pauperes spiritu. - Blaženi siromasi duhom. ~ Isus, Evanđelje po Mateju
 • Bella gerant alii, tu felix Austria nube. - Dok drugi ratuju, ti se, sretna Austrijo, ženi. ~ Marija Terezija, koja je politikom ženidbe djece postizala mir sa susjednim zemljama.
 • Bella matribus detestata. - Majke mrze ratove. ~ Horacije
 • Bene docet, qui bene distinguit. - Dobro uči, tko dobro razlikuje.
 • Beneficium accipere est libertatem vendere. - Uslugu primiti, znači prodati svoju slobodu.
 • Beneficia non obtruduntur. - Dobra djela ne štete.
 • Bis dat, qui cito dat. - Dvostruko daje, tko brzo daje. ~ Publije Sirac
 • Bis idem non est idem. - Dva put isto, nije to isto.
 • Bonus vir semper tiro. - Dobar čovjek uvijek je početnik. ~ Marcijal

C[uredi]

 • Carpe diem - "Iskoristi dan"
 • Carpe diem, quam minimum credula postero! - Iskoristi dan, ne vjeruj sljedećem! ~ Horacije, Carmen (Ode) 1,11,8.
 • Carpe feminam! - Iskoristi ženu!
 • Carum est, quod rarum est. - Skupo je što je rijetko.
 • Cave canem! - Pazi se psa! - natpis na starorimskim ulazima dvorišta
 • Cessante causa cessat effectus. - Prestankom uzroka, prestaje i posljedica.
 • Clara pacta, boni amici. - Čist račun, duga ljubav.
 • Claude os, aperi oculos! - Zatvori usta, otvori oči!
 • Cogito ergo sum. - Mislim, dakle postojim. ~ René Descartes
 • Consuetudo (quasi) altera natura. - Običaj je kao čovjekova druga narav. ~ Ciceron
 • Conditio sine qua non. - Nezaobilazan uvjet.
 • Contra receptam opinionem. - Protiv javnog mnijenja.
 • Contra vim mortis non est medicamen in hortis. - Protiv sile smrti nema lijeka u vrtu.
 • Cornix cornici oculos non effodiet. - Vrana vrani oči ne kopa.
 • Corpus delicti. - Dokaz zločina.
 • Credo, quia absurdum. - Vjerujem, jer je nevjerojatno. ~ Tertulijan, o Tijelu Kristovu
 • Cucullus non facit monachum. - Kapica ne čini monaha.
 • Cui bono? - Koja je korist? ~ Cenzor Lucije Kasije htio je 125. pr.n.e., prema Ciceronu, ovom izrekom naglasiti da kod ubojstva mora pitati i o motivu zločina.
 • Cui honorem, honorem. - Komu čast, čast. ~ Sveti Pavao
 • Cuius regio, eius religio. - Čija je zemlja, njegova je i religija., temelj Augsburške vjerske slobode kojom je 1555. okončan rat, a zapadna i središnja Europa podijeljena na katolička i protestantska područja.
 • Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis perseverare in errore. - Svatko griješi, ali samo luđak ustrajava u grešci. ~ Ciceron, Filipike 12,5.
 • Cum sapienti viro libenter diserimus. - S pametnim čovjekom rado diskutiramo.
 • Cur me querellis exanimas tuis – Zašto mi svojim jadikovkama razdireš srce?[1]

D[uredi]

 • Dat census honores. - Bogatstvo donosi čast ~ Ovidije
 • Decies repetita placent - Dopadat će se i (kad se) deset puta ponovi.
 • De gustibus (et coloribus) non est disputandum. - O ukusima (i bojama) ne valja se prepirati. U smislu: Ukusi su različiti. ~ Augustus Faselius vidi Razgovor
 • De lana caprina riksari. - Boriti se za kozju kostret - Mlatiti praznu slamu.
 • De mortuis nil (=nihil) nisi bene. - O mrtvima samo najbolje.
 • Demon est deus inversus. - Đavo je suprotnost Boga
 • De nihilo nihil. - Od ničega nastaje ništa ~ Lukrecije
 • De profundis clamavi ad te, Domine! - Iz dubine tebi vapijem, Gospodine, psalam
 • Discardio Populo Nocet - Nesloga narodu škodi.
 • Discite iustitiam moniti et non temnere divos! - Budite poučeni poukama pravde i ne zanemarujte bogove. ~ Vergilije, Eneida 6,620
 • Divide et impera. - Podijeli i vladaj! ~ Luj XI., kralj Francuske
 • Docendo discimus. - Poučavajući učimo. ~ Seneka
 • Domine, conserva nos in pace. - Gospodine, sačuvaj nas u miru.
 • Dominium generosa recusat. - Vlast plemeniti odbijaju. ~ natpis na grbu grada Pise
 • Dominus vobiscum. - Et cum spiritu tuo. ~ Gospodin s vama. - I s duhom tvojim. (katolička liturgija)
 • Dulce et decorum est pro patria mori. - Slatko je i lijepo za domovinu mrijeti. ~ Horacije, Carmina (Oden) 3,2,13
 • Dum spiro, spero. - Dok dišem, nadam se. ~ Ciceron

E[uredi]

 • Ego sum, qui sum. - Ja sam koji jesam. ~ Knjiga Izlaska, Bog se predstavlja Mojsiju
 • Epistula non erubescit. - Papir podnosi sve. ~ Ciceron
 • Errando discimus. - Griješeći učimo.
 • Errare humanum est. - Griješiti je ljudski. ~ Sveti Jeronim
 • Ex astris scientia. - Od zvijezda dolazi znanje. ~ fiktivna latinska izreka iz Zvjezdanih staza
 • Exegi monumentum (aere perennius) - Izgradio sam spomenik (trajniji od mjedi).
 • Ex iniuria ius non oritur. - Iz nepravde ne izniče pravda.
 • Ex nihilo aliquid facere. - Napraviti nešto iz ničega.
 • Exeptio regulum confirmat. - Iznimka potvrđuje pravilo.
 • Extra ecclesiam nulla salus. - Izvan Crkve nema spasenja. ~ Ciprijan
 • Extra muros. - Izvan zidina. - u smislu: Ne može se ovdje o tome govoriti, nije za uši nekoga od prisutnih.
 • Eripuit caelo fulmen sceptrumque tyranis - Oteo je nebu grom, tiranima žezlo
 • Exemplus discimus - "Na primjerima učimo"

F[uredi]

 • Fabula docet - Pouka je...
 • Fama crescit eundo. - Glasina raste širenjem.
 • Fama volat. - Glasina kruži
 • Fas est et ab hoste doceri. - Ispravno je i od neprijatelja učiti. ~ Ovidije
 • Favete linguis! - Zadržite jezik! - u smislu: Pazite što pričate ~ Horacije
 • Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. - Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. ~ Vergilije, Georgica 2,490
 • Festina lente. - Požuri polako.
 • Fiat iustitia et pereat mundus. - Neka bude pravda, makar propao svijet.
 • Fiat lux! - Neka bude svjetlo!
 • Finis coronat opus. - Kraj djelo krasi. ~ Ovidije
 • Fortes fortuna adiuvat. - Sreća pomaže hrabrima. ~ Terencije
 • Fata viam invenient. - Što je suđeno, pronaći će svoj put

G[uredi]

 • Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo - Kap buši kamen, ne snagom, već čestim kapanjem ~ Ovidije
 • Gloria discipuli,gloria magistri. - Slava učenikova je slava učiteljeva.

H[uredi]

 • Habent sua fata liberi. – Knjige imaju svoju sudbinu. ~ Terentianus Maurus
 • Hannibal ante portas. - Hanibal pred vratima.
 • Hoc facias homini, quod cupis esse tibi. - Ne čini drugome što ne želiš da se tebi čini
 • Hodie mihi, cras tibi. - Danas meni, sutra tebi.
 • Homo homini lupus est. - Čovjek je čovjeku vuk. ~ Thomas Hobbes
 • Honores mutant mores! - Časti mijenjaju običaje.
 • Horae vulnerant, ultima necat! - Svaki sat ranjava, zadniji ubija!
 • Hic transit gloria mundi! - I tako prolazi slava svijeta..
 • Historia est testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. - Povijest je svjedok vremena, svjetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnica starine
 • Historia est magistra vitae - Povijest je učiteljica života ~ Ciceron

I[uredi]

 • Ibis redibis, nunquam peribis in bello. - Ići ćeš, vratiti se, nikad nećeš poginuti u ratu. ~ Pitija
 • Ibis redibis nunquam, peribis in bello. - Ići ćeš, vratiti se nikad nećeš, poginuti u ratu. ~ Pitija
 • In dubio pro reo. - U dvojbi, na strani optuženog. ~ odredba rimskog prava
 • In silvam ligna ferre. - Nositi drva u šumu (Uzaludan posao).
 • In te Domine speravi. - U tebe sam se Gospodine uzdao.
 • In vino veritas. - U vinu je istina. ~ Teokrit
 • Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim. - Upada Scilu tko želi izbjeći Haribdu.
 • Inter arma (enim) silent leges. - Za rata (naime) zakoni šute. ~ Ciceron
 • Inter urinas et faeces homo nascitur. - Među urinom i izmetom čovjek se rađa.
 • Inter pedes virginum gaudium est iuvenum. - Među nogama djevice leži zadovoljstvo mladića.
 • Iactura paucorum servat multos. - Žrtva malobrojnih spašava mnoge.
 • Ignorantia iuris nocet. - Nepoznavanje zakona šteti. u smislu: Nepoznavanje zakona ne spašava od kazne.
 • Iuventus- ventus. - Mladost- ludost.
 • Imperare sibi maximum imperium est - Vladati sobom najveća je vlast.

L[uredi]

 • Labor omnia vincit. - Rad pobjeđuje sve.
 • Lacrima nil cizius arescit. - Ništa se ne osuši brže od suze. Ciceron
 • Legi, intellexi, condamnavi. - Čitah, razumjeh i osudih.
 • Lex mihi ars - Umjetnost mi je zakon.
 • Lex prospicit, non respicit. - Zakon gleda naprijed, a ne natrag.
 • Lapsus linguae - govorna greška
 • Lapsus calami - greška u pisanju
 • Lapsus memoriae - greška pri pamćenju
 • Locus regit actum - Mjesto određuje postupak.
 • Luat in corpore, qui non habet in aere. - Tko nema platiti u novcu, plaća tijelom, tj. tjelesnom kaznom.- staro pravo
 • Lupus in fabula - Vuk u priči. - prenes. : Mi o vuku, a vuk na vrata.
 • In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti - U ime Oca, i Sina, i Duha svetoga.

M[uredi]

 • Mala gallina, malum ovum. - Loša kokoš, loše jaje.
 • Manus manum lavat. - Ruka ruku mije. - Seneca,Apoc. 9,6; Petronius 45,13
 • Mater certa, pater incertus est. - Majka je sigurna, ali ne i tko je otac.
 • Medice, cura te ipsum. - Liječniče, izliječi sebe sama.
 • Medicus curat, natura sanat. - Liječnik liječi, priroda ozdravlja.
 • Medio tutissimus ibis. - U sredini je najbolje. ~ Ovidije
 • Mel in ore, fel in corde. - Na ustima med, u srcu jed (gorčina).
 • Melior est canis vivus leone mortuo. - Bolje živ pas nego mrtav lav.
 • Memento mori. - Sjeti se da ćeš umrijeti.
 • Mens sana in corpore sano. - U zdravom tijelu, zdrav duh.
 • Meum est propositum in taberna mori! - Moja je nakana u gostionici umrijeti! ~ Carmina Burana
 • Mors certa, hora incerta. - Smrt je sigurna, ali njezin je sat nesiguran.
 • Mors ultima ratio. - Smrt je posljednja istina.
 • Margaritas ante porcos - Bisere pred svinje. (nije sve dopušteno svima)

N[uredi]

 • Naturam expellas furca, tamen usque recurret. - Istjeraj prirodu zubljom, ona ipak svoje tjera.
 • Naturalia non sunt turpia. - Prirodno nije sramotno.
 • Nec est ullum magnum malum praeter culpam. - Nema većeg zla od grijeha. ~ Ciceron, Ad familiares 6,4,2
 • Nec temere nec timide. - Ni strašljiv ni nepromišljen.
 • Nemo nascitur sapiens, sed fit. - Nitko se ne rodi mudar. ~ Seneka
 • Nervus belli, pecunia infinita. - Snaga rata, beskrajna zarada ~ Ciceron
 • Ne nuntium necare - Nemoj ubiti glasnika
 • Nihil agenti dies longus est. - Ništa ne radeći, dan je dug.
 • Nihil homine est miserius aut superbus. - Ništa nije tako bijedno ni tako uzvišeno kao čovjek.
 • Nihil est in intellectu, quod non sit prius in sensu. - Nema ničega u razumijevanju što prije nije bilo u razumu. -
 • Nihil illigitamus carborundum. - Ne dopusti da te poraze loši.
 • Nil supra deos lacesso. - Ne tražim ništa iznad bogova.
 • Nomen est omen. - Ime je znak.
 • Non quia difficilia sunt non audemus, sed quia non audemus difficilia sunt. - Nije da se ne usuđujemo jer je teško, već je teško jer se ne usuđujemo. ~ Seneka
 • Non scholae, sed vitae discimus. - Ne učimo za školu, nego za život. ~ Seneka
 • Non omnia possumus omnes. - Ne možemo svi sve.
 • Non vi, sed saepe cadendo. - vidi: "Gutta cavat lapidem."
 • Nosce te ipsum. - Prepoznaj sebe sama ~ natpis u Delfima, na grčkome "Gnothi seauton".
 • Nulla unda tam profunda quam amoris furibunda. - Nijedna voda nije tako duboka, kao što je luda ljubav.
 • Nulla dies sine linea. - Nijedan dan bez retka.
 • Nulla regula sine exceptione. - Nijedno pravilo bez izuzetka.
 • Nunc est bibendum. - Vrijeme je da pijemo. ~ Horacije, Carmina (Oda) 1,37,1
 • Nullius in verba. - "Uvjeri se (utvrdi) sam." ~ Moto Kraljevskog društva Londona.
 • Nescit vox missa reverti - Izgovorena riječ ne može se vratiti
 • Nihil illigitamus carborundum - "Ništa ne zaključujmo u bijesu"
 • Ne admittas ab iniquis vinci - "Ne dopusti da te poraze loši"

O[uredi]

 • Oderint, dum metuant. - Neka me i mrze, samo da me se i boje ~ Kaligula
 • Omne animal se ipsum diligit. - Svako živo biće voli sebe. ~ Ciceron, De finibus bonorum et malorum
 • Omnia mea mecum porto. - Sve svoje (dobro) sa sobom nosim. ~ Bijant[2]
 • Omnia praeclara rara. - Sve što je dragocjeno, rijetko je.
 • Omnia tempus habent. - Sve ima svoje vrijeme.
 • Omnia vincit amor. - Ljubav pobjeđuje sve ~ Vergilije
 • Omnium enim rerum principia parva sunt. - Početak svega je malen. ~ Ciceron, De finibus 5,58
 • Optimus orator est qui minimis verbis plurimum dicit. - Najbolji je govornik onaj, koji sa najmanje riječi najviše kaže.
 • Optimus amicus, pessimus inimicus. - Najbolji prijatelj, najgori neprijatelj.
 • Ora et labora. - Moli i radi.
 • Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. - Trebao bi moliti za zdrav duh u zdravome tijelu. ~ Juvenal
 • O Tempora, o mores! - O vremena, o običaji! ~ Ciceron
 • Otium cum dignitate. - Odmor s dostojanstvom. ~ Ciceron

P[uredi]

 • Pacta sunt servanda. - Ugovore treba održati.
 • Panem et circenses. - Kruha i igara.
 • Pater familias - Otac obitelji.
 • Pater patriae - Otac domovine.
 • Patriam amamus,non quia magna est,sed quia nostra - "Volimo domovinu ne zato što je velika nego zato što je naša"
 • Parce tempori - "Štedi vrijeme"
 • Pax in domino - "Mir u kući"
 • Pax tecum - Mir s tobom. (česti pozdrav među muslimanima)
 • Pax vobiscum - Mir s vama. (česti pozdrav među muslimanima)
 • Pecunia non olet. - Novac ne smrdi. ~ car Vespazijan svome sinu Titu
 • Peccatori viam monstrato - Grješniku pokaži put
 • Per aspera ad astra. - Preko trnja do zvijezda.
 • Periculum in mora. - Opasnost je u čekanju.
 • Piscem natare doces. - Učiš ribu plivati.
 • Plenus venter non studet libenter. - Pun želudac ne uči rado.
 • Poeta nascitur, orator fit - Pjesnik se rađa a govornik se stvara.
 • Post nubila Phoebus. - Poslije oblaka dolazi sunce.
 • Principiis obsta! - Odoli počecima! ~ Ovidije, Remedia amoris
 • »Pro aris et focis, Deo propitio« – Za oltare i ognjišta uz pomoć Boga [velikoga] ~ (geslo Družbe »Braća Hrvatskoga Zmaja«)
 • Pro domo (sua) - Za (svoj) dom.

Q[uredi]

 • Qualis rex, talis grex. - Kakav pastir, takvo stado.
 • Quam non est facilis virtus! Quam vero difficilis eius diuturna simulatio! - ?! ~ Ciceron, Ad Atticum 7,1,6
 • Qui audet adipiscitur - Tko se usudi, pobjeđuje
 • Quidquid agis, prudenter agas et respice finem. - Sve što radiš, radi pažljivo i misli na kraj.
 • Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes - Štogod je to, bojim se Danajaca i kad darove nose ~ Laokont
 • Quis custodiet ipsos custodes? - Tko će čuvati čuvare? ~ Juvenal
 • Quot capita, tot sententiae. - Koliko ljudi, toliko ćudi.
 • Quod erat demonstrandum. - Što se trebalo dokazati. ~ Euklid
 • Quod erat expectandum. - Što se očekivalo.
 • Quod licet Iovi, non licet bovi. - Što je dopušteno Jupiteru, nije dopušteno volu.
  U smislu: Što smije gospodar, ne smije podređeni. Ova formulacija u antici nije potvrđena, no vjerojatno se radi o parafrazi stiha iz Terencijeve komedije Heauton timorumenos (Samomučitelj, stih 797):
  Aliis si licet, tibi non licet.
  Ako smiju drugi, ne smiješ ti.
 • Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? - Dokad ćeš, Katilina, iskušavati strpljivost našu? ~ Ciceron
 • Quo vadis? - Kamo ideš?

R[uredi]

 • Rara avis. - Rijetka ptica.
 • Rebus sic stantibus. - Dok stvari tako stoje.
 • Repetitio est mater studiorum. - Ponavljanje je majka učenja.
 • Res, non verba. - Djela, ne riječi.

S[uredi]

 • Sapere aude. - Usudi se znati. ~ Kant
 • Sapienti sat. - Pametnome dosta
 • Salus rei publicae suprema lex esto - Korist države neka bude najviši zakon
 • Servus meus liber esto - "Moj rob neka bude slobodan"
 • Scientia potestas est. - Znanje je moć. ~ Francis Bacon
 • Scio me nihil scire. - Znam da ništa ne znam.~ Sokrat
 • (Semper) aliquid haeret - Nešto uvijek ostaje. ~ Francis Bacon
 • Semper fidelis - uvijek vjeran, tvoj odani ... ~ Krilatica nekih gradova, kao slogan američkih marinaca često je skraćena u oblik Semper Fi
 • Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam - Fer patienter onus, fac sapienter opus ~ Uvijek govori istinu, ne čini zlih djela, strpljivo podnosi teret, razumno radi posao.
 • Sic est in fatis. - Takva je sudbina, tako je suđeno.
 • Sic transit gloria mundi. - Tako prolazi slava svijeta.
 • Si duo faciunt idem, non est idem. - Ako dvojica rade isto, nije isto
 • Licentia poetica- pjesnička sloboda
 • Si tacuisses, philosophus mansisses. - Da si šutio, ostao bi filozof.
 • Si vis amari, ama! - Ako želiš da te voli onda i ti voli!
 • Si vis pacem, para bellum. - Ako želiš mir, pripremi se za rat!
 • Sub rosa. - Pod ružom. (U povjerenju.)
 • Stultitiam patiuntur opes - Bogatstvo smije si dozvoliti glupost. ~ Horacije, Epistulae.
 • Summa summarum - Sve u svemu. ~ Plautus, Truculentus
 • Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt - Suze su u srži stvari i sve što prolazi ranjava našu smrtnost. ~ Vergilije
 • Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant. - Dječaci su dječaci i rade dječačke stvari.
 • Superbientum animus prosternet. - Ponos dolazi prije slučaja.
 • Suum cuique. - Svakom svoje.

T[uredi]

 • Tabula rasa. - Prazna ploča.
 • Taceant colloquia. Effugiat risus. Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae. - Neka svaki razgovor stane i zamre svaki smijeh: ovo je mjesto gdje smrt s radošću pritječe u pomoć životu. (natpis nad ulazom u anatomski teatar)
 • Taces si vis vivere in pace. - "Šuti ako želiš živjeti u miru."
 • Tantum scimus quantum memoria tenemus.
 • Tempora mutantur nos et mutamur in illis. - Vremena se mijenjaju, a i mi s njima.
 • Tempus fugit! - Vrijeme leti!
 • Terra est stella. - Zemlja je zvijezda.
 • Testis unus, testis nulus. - Jedan svjedok, nijedan svjedok.
 • Timidi mater non flet. - Majka kukavice ne plače. ~ rimska izreka
 • Tolle lege! - Uzmi i čitaj!
 • Talis avus, talis nepos - Takav djed takav unuk.
 • Tempus neminem manet - Vrijeme nikoga ne čeka
 • TACITUS VOTO - TIHI PROTEST"

U[uredi]

 • Ubi bene, ibi patria. - Gdje mi je dobro, ondje mi je domovina.
 • Ubi concordia, ibi victoria. - Gdje je sloga, tu je i pobjeda.
 • Ubi tu Gaius, ego Gaia. - Gdje si ti Gaj, ja sam Gaja.
 • ululare cum lupis - zavijati s vukovima ~ s jednog natpisa u Bonnu
 • Urbi et orbi. - Gradu i svijetu.
 • Usus magister egregius. - Iskustvo je izvrstan učitelj.
 • Ut ameris, ama! - Da bi bio ljubljen, ljubi!
 • Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. - Kad nedostaju snage, i želja je hvale vrijedna. ~ Ovidije, Epistulae ex Ponto 3,4,79.
  Parodija na istu izreku:
  Ut desint viri, tamen est laudanda voluptas. - Kad nedostaju muškarci, ondje je i požuda hvale vrijedna.

V[uredi]

 • Vade mecum - "Pođi sa mnom"
 • Vae soli! - Jao samome!
 • Vae victis - Jao pobijeđenima! ~ izreka galskoga osvajača Rima, 390. pr. Kr. (prema Livijevoj Povijesti Rima).
 • Varietas delectat. - Promjena je ugodna.
 • Vasa vacua maxime sonant. - Prazne posude najjače zvone.
 • Veritas odium parit. - Istina pripravlja (izaziva) mržnju.
 • Veni, vidi, vici. - Dođoh, vidjeh, pobijedih ~ Julije Cezar
 • Venies sub dentem. – Doći ćeš pod zub. (tj. dopast ćeš mi šaka).
 • Verba volant, scripta manent. - Riječi lete, zapisano ostaje. Ili Riječi lete, zapisi ostaju.
 • Veritas amara est. - Istina je gorka.
 • Veritas vincit. – Istina pobjeđuje.
 • Verum est, summus hominorum. - Istina je,samo smo ljudi.
 • Victoria inevitabilis est. - Pobjeda je neizbježna.
 • Vinum bonum, pax in domum. - Dobro vino, mir u kući.
 • Vinum et pueri veraces. – Djeca i pijanci ne lažu.
 • Virtus, non copia vincit. – Pobjeđuje hrabrost, a ne mnoštvo.
 • Vis legis. – Sila zakona.
 • Vis maior! - Viša sila!
 • Vivere est militare. – Živjeti znači boriti se. (tj. život je borba.)
 • Vivere tota vita discendum est. - Čovjek uči dok je živ
 • Vulpes pilum mutat, non mores. - Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.
 • Votum separatum. – Izdvojeni glas.
 • Vox clamantis in deserto. - Glas vapijućeg u pustinji.
 • Vox populi, vox Dei. – Glas naroda, glas Boga.

Izvori[uredi]

 1. Olinko Delorko, Dolaze oblaci, Mala biblioteka – sv. 279, ur. Augustin Stipčević, Grafički zavod Hrvatske – »Naklada Zora«, Zagreb, 1978., str. 104.
 2. Josip Habulin, Tražeći pjesmu, Vlastito izdanje autora, Koprivnica, 1992., str. [IV].